21.2 סקירה היסטורית

466 חלק שביעי בשל קרבתו לנמל חיפה והחיסכון הנובע מכך בעלויות שינוע הפחם . ואולם הייתה בכך בעיה שכן מישור חוף הכרמל בו שוכן הקיבוץ מהווה בית גידול חשוב לערכי טבע שהיו עלולים להיפגע מהקמת התחנה . המחקר של שכטר, אשר יושם לאחר מכן על ידי רחל אלתרמן, הראה את הכדאיות בשמירת ערכי הטבע ובסופו של דבר הוביל לכך שהתחנה הוקמה באזור חדרה עם רציף ייעודי לפריקת הפחם, שחסך את הצורך בשינוע מנמל חיפה ( & Hill Alterman, 1973 ) . מחקרים אחרים מאותה תקופה בחנו את התועלות משמירה על שטחים פתוחים ומנעו, בין היתר, הקמת מחצבות בשטחים המהווים כיום שמורות טבע . סוגיית השטחים הפתוחים ואמידת ערכם העסיקה חוקרים רבים בארץ . גם כיום משמש אומדן תועלות חיצוניות לתכנון רמת ההיצע האופטימלית של שטחים פתוחים לאור הפיתוח המואץ באזורים שונים בארץ . עבודות שהצביעו על התועלת הכלכלית של נופש בחיק הטבע ( 2011 , . Koniak et al ) היוו בסיס לתקצוב פארקים עירוניים ולאומיים ומסייעות עד היום בקביעת מדיניות רשמית של שמירה על שטחים פתוחים ( 2004 , . Feinerman et al ) . מחקרים מסוג שונה היו כאלו אשר התמקדו בנזקי זיהום אוויר ובחנו כלי 2 או...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ