20.1 שימוש בתמ"ג למדידת רווחה וקיימות

444 חלק שישי לספק תמונה ברורה יותר של השינויים האמיתיים שמתרחשים במשק הלאומי משנה לשנה . כדי להבין את המשמעות של תיקון מדד התוצר הלאומי נציין ראשית, כי מדד התוצר מקומי לא לוקח בחשבון אלמנטים של פחת על הציוד גם ללא בעיות סביבתיות . אם רוצים בכך יש לנכות את ההשפעה הזאת מהתוצר : NDP = GDP - D M כלומר, התוצר המקומי הנקי ( NDP ) שווה לתוצר המקומי ( GDP ) מינוס הפחת D ) . ניתן להמשיך באותו כיוון מחשבה ולנכות גם על ההשקעות הקבועות ( M את הפחת הטבעי ( נזק שנגרם למערכות טבע וסביבה ) . EDP = GDP - D NM - D D ) משמעות הדבר היא, שהתוצר אמור להתעדכן גם ביחס לפחת הטבעי ( N כשהתוצאה היא מדד שנקרא EDP ( Environmental Domestic Product ) . אחד המחקרים הראשונים בתחום נעשה בעניינה של אינדונזיה ( Repetto et al . , 1989 ) . הוא התמקד בשנים 1971 - 1984 ובחן את ההשלכות של הכללת שלושה משאבי טבע — נפט, יערות וסחף קרקע — על התמ"ג . איור 1 . 20 מתאר את ההתפתחות של התוצר הרגיל אל מול התוצר הסביבתי לאורך אותה תקופה . תוצר מיליארד רופי ) באלפים ( 15 14 13 12 11 10 9 EDP8 GDP7 6 5 1791379157917791979118913891 שנה איו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ