19.8 השערת פורטר והעלות הכלכלית של אסדרה סביבתית

נושאים גלובליים 439 ההשערה לעיל ידועה כהשערת פורטר ( The Porter Hypothesis ) ונקראת על שם פרופ' מייקל פורטר מבית הספר למנהל עסקים בהרווארד, אחד ממחברי המאמר ומי שנחשב למומחה בעל שם עולמי בתחום החדשנות . זה מכבר התעוררו חילוקי דעות בין מצדדיה של ההשערה לשולליה . הטיעון העיקרי של המתנגדים הוא שהדבר סותר לחלוטין את הבסיס לתיאוריה הכלכלית שלפיה פירמה ממזערת עלויות . עוד הם אומרים, כי קיומו של פוטנציאל לחיסכון בעלויות היה מביא את הפירמות לנסות לממשו ולאו דווקא להמתין לתזכורת ממשלתית . מנגד, תשובתו של פורטר מתבססת על כך שפירמות לא בהכרח מציבות בראש מעייניהן את נושא הסביבה והחיסכון בעלויות המניעה של זיהומים . תזכורת מצד הרגולציה הממשלתית יכולה אפוא להניע אותן לעשות כן . כמו השערת EKC-ה , גם זו של פורטר לא מתיימרת להניח שכל הרגולציות הסביבתיות מביאות לחיסכון ניכר בעלויות שסופגות הפירמות שצפויות להסתגל למציאות החדשה . בדיקה אמפירית של ההשערה מראה ממצאים מעורבים שתלויים מאוד גם באופן הבדיקה, זאת כיוון שניתן להשוות בין מדינות לחתך רוחבי של פירמות או לערוך בדיקות לאומיות של עלויות עמידה בתקנים לאו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ