19.7 הקשר הכפול בין צמיחה כלכלית לאיכות הסביבה

נושאים גלובליים 433 there is clear evidence that, although economic growth usually leads . . . to environmental deterioration in the early stages of the process, in the end the best—and probably the only—way to attain a decent environment in most countries is to become rich . 1 . 7 . 19 עקומת קוזניץ הסביבתית ההשערה שלפיה איכות הסביבה מתדרדרת בשלבים הראשונים של הצמיחה הכלכלית ומאוחר יותר זוכה לשיפור, ידועה בספרות כעקומת קוזניץ הסביבתית 44 ובקיצור, EKC . העקומה מתארת צורה של ( Environmental Kuznets Curve ) האות "ח" כאשר באנגלית היא נראית כמו U הפוכה, ולפיכך יש מי שמכנים אותה Inverted U curve . איור 4 . 19 להלן מתאר את הקשר . זיהום תוצר לנפש SO איור 4 . 19 : עקומת קוזניץ הסביבתית — יישום ל- 2 ניתן לצייר עקומה כזאת בהתאם לכל מזהם פוטנציאלי . צירה האופקי מסמל את ההכנסה ( או תוצר ) לנפש שעה שזה האנכי מסמל את כמות המזהם לנפש . העקומה מלמדת כי המשק צומח ורמת התוצר שלו עולה וכי הזיהום צומח יחד עם הכלכלה . ואולם, ברמת הכנסה לנפש כלשהי, ישנה נקודת פיתול שמעבר 44 סיימון קוזניץ, שעל שמו קרויה העקומ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ