19.4 יעילות ופיתוח בר קיימא

נושאים גלובליים 423 ושבעזרתו ניתן לייצר הון נוסף או את מוצר הצריכה . אם כן, ככל שישנו יותר הון יכולתו השולית של המשאב לייצר את מוצר הצריכה הולכת וגדלה . החוקרים הצליחו להוכיח שהמודל כולל אפשרות לקיום רמה קבועה ובת קיימא של צריכת המוצר, ושהעלייה בייצור השולי של המשאב הטבעי מפצה על ההתדרדרות בכמותו . עם זאת, הם גם הוכיחו שרמת היוון חיובית מובילה בהכרח להתדרדרות ברמות הצריכה ולהפרת הנחת הקיימות . במודל זה אמנם מתאפשר פיתוח בר קיימא, אם כי הוא לא בגדר ברירת המחדל של השוק, אפילו אם מדובר בשוק יעיל . אם כך, מה נדרש להבטחת הקצאה שתקיים את עקרון הקיימות ? Hartwick ( 1977 ) הראה בשעתו כי על מנת לעמוד בעקרון הקיימות יש צורך בהקצאת רנטת הנדירות בכללותה להשקעה נוספת בהון ולא לצריכת המשאב בדור הנוכחי . האם זוהי הקצאה סבירה ? נראה שלא ; אם ריבית ההיוון היא חיובית, יש להניח שלפחות חלק מרנטת הנדירות תוקצה לצריכה ותפר את חוק הרטוויק . לכן, חרף העובדה שהשגת יעילות מהווה צעד חשוב בדרך להשגת קיימות, אין בה די ולפיכך נדרשים אמצעי מדיניות נוספים . מודלים אחרים הגיעו למסקנות יותר אופטימיות לגבי היתכנותה של צ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ