19.2 תרחישי צמיחה עתידיים

420 חלק שישי ישנן מספר אפשרויות ביניים . אחת מאלה היא תרחיש C , שעל פיו הצמיחה ברמת הרווחה לנפש מתקדמת עד נקודה מסוימת שמצויה מעל רמת הרווחה הקיימת, ונעצרת בה . אפשרות אחרת היא תרחיש B , שלפיו אף על פי שקיימת צמיחה ברמת הרווחה, המגמה תתהפך בעתיד ורמת הרווחה לנפש תידרדר עד לרמה שמצויה מתחת לרמת הרווחה לנפש שקיימת בהווה . תרחישים אלה מציעים מספר ממדים לדיון על נושא הקיימות : האם תיתכן רמה חיובית ובת קיימא של רווחה לנפש ? . 1 האם רמת הרווחה לנפש בעתיד תהיה גבוהה מזו הנוכחית ? . 2 מה מידת הרגישות של רמת הרווחה העתידית ביחס לפעולות של הדורות . 3 הקודמים ? אם השאלה הראשונה נענית בחיוב הרי שקיום רמה חיובית ובת קיימא של רווחה לנפש שולל את קיומו של תרחיש A . תרחישים C-ו B דורשים מהחברה פעולות אקטיביות לטובת הבטחתה של רווחה בת קיימא, והשוני ביניהם טמון בקיצוניות הצעדים שיינקטו במסגרת אותן פעולות . על פי אפשרות C רמת הרווחה העתידית גבוהה מהנוכחית ( למרות שרמת הצמיחה ברווחה אינה בת קיימא ועתידה לדעוך בסופו של יום ) , ולכן ישנו צורך מועט יותר באמצעים קיצוניים למיתון השימוש של הדורות הקיימים במשאבים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ