18.9 מחירו החברתי של הפחמן

נושאים גלובליים 415 אגורות במשהו שיניב פירות בשיעור 100 שקלים אם התועלות יופיעו רק בעוד 200 שנה . כמו כן אפשר לראות שככל שהזמן עובר כך עולה ערכו של הטון המופחת, זאת כיוון שבתחילה מפחיתים פליטות באמצעים זולים ורק לאחר מכן מגיעים לצעדים מחמירים יותר . כאן יש לזכור שהטבלה מכילה ערכים ממוצעים של מספר סימולציות גבוה ; כך, הטור השמאלי מדגיש את הערכים הקיצוניים באמצעות הצגת ערך ממוצע של % 5 מהסימולציות עם הערכים הגבוהים ביותר — 116 דולר ומעלה לטון . מצד שני, ההסתברות לערכים גבוהים שכאלה היא % 5 בלבד . שער היוון וערך סטטיסטי ( בדולרים ) % 5שנה % 3 ערך ממוצע % 5 . 2 ערך ממוצע % 3 ערך ממוצע % 5 העליונים 6111693215102 7318664310202 3514705515202 0710855710302 7815806025302 4022956220402 0228907625402 53240167820502 טבלה 7 . 18 : מחירו החברתי של טון פחמן שנפלט לאטמוספרה 36 כעת נציג מספר מחקרים שניסו בשעתם לבצע ניתוח עלות-תועלת של הפחתת גזי חממה עולמית . המחקר הראשון נערך על ידי Cline ( 2004 ) וממצאיו מצביעים על הפחתה של % 45 ביחס לשנת 1990 . כתוצאה מכך, המס על הפחמן צריך להתחיל ב- 130 דולר לטון בש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ