18.4 פתרונות טכניים לצמצום אפקט החממה

408 חלק שישי המכפלה של טורים ( 2 ) , ( 3 ) ו- ( 4 ) בצד ימין . מדובר בזהות ולא במשוואה כיוון שצד שמאל מופיע במונחים של טונות פחמן כמו בצד ימין, ואולם בימין הכפלנו וחילקנו באותם קבועים כדי להבהיר את משמעות הבעיה . כך למשל ניתן לראות כי היקף האוכלוסייה מופיע באיבר השמאלי הראשון ובאיבר השני במכנה, כי התוצר מופיע באיבר השני במונה ובאיבר השלישי במכנה, וכי האנרגיה מופיעה באיבר השלישי במונה וברביעי — במכנה . כך למעשה ניתן עקרונית לצמצם את כל האיברים פרט לכמות הפחמן בזה הרביעי . את זהות המכפלות ניתן להמיר לכדי חיבור של שינויים בצורה הבאה : CO ∆ % Population + % ∆ ( GDP / Population ) + % ∆ ( Energy / GDP ) ∆ % = 2 CO ( ∆ % + Energy ) / 2 CO הוא בעצם פונקציה של ארבעה מהזהות ניתן ללמוד כי היקף הפליטה של 2 CO . מרכיבים : גודל האוכלוסייה, התוצר לנפש, יעילות אנרגטית ועתירות 2 מבין גורמים אלו נכון להתייחס לגודל האוכלוסייה ולתוצר לנפש כנתונים קבועים לפחות בטווח הקצר, מה שמשאיר אותנו עם שני המרכיבים האחרונים . אם כן, יעילות אנרגטית היא מידת התלות של הכלכלה באנרגיה וייאמר כי לרוב מודדים אותה במונחי סכו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ