17.6 שימוש בתורת המשחקים לניסוח בעיות סביבה בינלאומיות

נושאים גלובליים 393 למצבים השונים שאותם סקרנו ישנן מספר השלכות על הסביבה ועל היכולת לשיתוף פעולה בין השחקנים . החשובה שבהן היא שהפתרון הנבחר מצביע על מצב איכות סביבה גרוע כיוון שהפליטות ממשיכות . מצב שכזה נקרא "שיווי משקל נאש לא שיתופי" ( Non - cooperative Nash equilibrium ) והוא יציב מעצם העובדה שכל מדינה עושה את המיטב בהינתן פעולה מצד המדינה השנייה . במילים אחרות, לא למדינה זו ולא לזו כדאי לחרוג מהמצב שבו נמצא הפתרון כיוון שסטייה בהכרח מובילה להפסד . מאפיין נוסף של הפתרון הוא ששיווי המשקל איננו הפתרון היעיל ביותר כלכלית כיוון שניתן לעבור לצד ימין למטה, כלומר למצב שבו שתי המדינות מצמצמות פליטות ועל ידי כך מרוויחות 3 כל אחת . מדוע זה קורה ? ניתן להצביע על שני מאפיינים של שיווי המשקל : עצם העובדה שהוא לא שיתופי ( מאוחר יותר נשנה את ההנחה הזאת . 1 ונראה כיצד תוצאת ה"משחק" משתנה ) . בחירת הערכים המספריים משפיעה אף היא שכן מספרים שונים עשויים . 2 להביא לשיווי משקל שונה ( הרחבה בהמשך ) . ואולם, למרות ההסתייגויות בעיות סביבתיות רבות מאופיינות במערך מספרים שמביא לשיווי משקל מסוג דילמת האסיר, ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ