17.3 התפלגות העלויות בין מדינות בהסכם בינלאומי

נושאים גלובליים 387 2 . 3 . 17 היבטים של יעילות בהסכמים רב צדדיים רוב האמנות וההסכמים הבינלאומיים מתמקדים במנגנונים שייעודם להבטיח כי המדינות המעורבות בהם יגיעו ליעד הפחתה מסוים . גישה שכזו מחמיצה אלמנט חשוב של יעילות כלכלית כיוון שהיא מתעלמת מעובדת קיומן של מדינות עם עלות הפחתה נמוכה יותר ושל מדינות עם עלות הפחתה גבוהה . הראשונות צריכות לשאת בחלק העיקרי של ההפחתה העולמית ולהפך . לשם הדגמה נביט באיור 2 . 17 . $ B $ A עלות הפחתה שולית עלות הפחתה שולית a מס cb זיהום מ edA זיהום מ B 0406080305001 איור 2 . 17 : עקרון היעילות בהסכמים בינלאומיים נניח שיש שתי מדינות, B-ו A , ושעל כל אחת מהן להפחית אותו יחס כדי להגיע לרמת ההפחתה העולמית הרצויה . בנוסף נניח A-ש פולטת כרגע 80 יחידות ואילו B פולטת 100 וכך, במקרה שבו רמת ההפחתה הרצויה היא % 50 לצורך העניין, הרי ששתי המדינות אמורות להפחית 40 ו- 50 בהתאמה . יש לשים לב לכך שעקומת עלות ההפחתה השולית של A תלולה יותר, מה שאומר שיקר יותר להפחית טון פליטה בתחומה . עלות ההפחתה הכוללת במדינה זו היא השטח ( a + b + c ) ואילו עלות ההפחתה הכוללת B-ב היא ( d + e...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ