פרק שבעה עשר : הבסיס הכלכלי להסכמי סביבה בינלאומיים