16.3 בנייתה של הערכת שמ"א כוללת ברמה הלאומית והעולמית

נושאים גלובליים 373 השולית של שכונה חדשה על אותו דונם, ואולם אין בו כדי לבטא ערכים כוללים כמו ערכם של כלל יערות העולם ; כך למשל, השמ"א מכילים מרכיבים דוגמת ייצור חמצן אטמוספרי שקיומה של האנושות תלוי בהם לחלוטין, כך שכלכלית, שירותי ויסות האוויר צריכים אפוא להיות מוערכים באינסוף . באחד ממאמרי הביקורת ( 1998 Toman, ) שכתב מייקל טומן בנושא, הוא ציין ש- 33 טריליון דולר הם סכום אשר ניתן לחשוב עליו כ : “a serious underestimate of infinity” . סוג נוסף של ביקורת שנשמעה בעניין זה הסתמכה על הטענה כי הערכת השמ"א העולמית "נופחה" למול התל"ג העולמי מעצם הכלתה את שטחי האוקיינוס, שמהווים את רוב שטחו של כדור הארץ אך אינם שייכים למדינה זו או אחרת ומשכך גם לא מיוצגים בתל"ג . ב- ,2011 ביקורות על שיטות החישוב שבהן המחברים השתמשו כמו גם מחקרים חדשים על בתי גידול רבים אפשרו לפרסם עדכון של ההערכה לאותה שנה, שבמרכזה עמד ערכם של כלל השירותים על 125 טריליון דולר שנתיים בערכי 2007 ( 2014 , . Costanza et al ) . המפה והטבלה שלפנינו ( איור 2 . 16 ) , אשר מקורן במאמר משנת ,2014 מדגישות את הפיזור והערך הכלכלי של שירותי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ