16.2 שיטות לתמחור שמ"א

370 חלק שישי דוגמאות לשירותים שמ"א רלוונטייםשיטת הערכה שהוערכו בשיטה זו שירותים בעלי ערך אספקה : מזון, סיבים ערך שוקי מותאם שוקי ודלק ביולוגי, מים, פירות בר, עצי הסקה, ביו-כימיקלים . מרעה . שירותים שניתן להעריך דרך עלות ויסות : איכות האוויר, גישת פונקציית הייצור החלופות אקלים, איכות מים, עצירת סחף, בקרת מזיקים, האבקה . ההגנה שמספקים צמחי בר מפני בליית קרקע, האבקת עצי פרי על ידי חרקים . ויסות : עצירת סחף, הערכת נזק שנמנע נזקי שיטפונות, שינויי בקרת אסונות טבע . אקלים . עלות הגנה חלופית ויסות : איכות אוויר, מפני נזקים איכות מים, בקרת אסונות טבע, טיהור מים . עלות הטיפול בזיהום אוויר . העדפה גלויה ( ערכים הדוניים, השפעה תרבות : ערכים בריאותית, TCM ועוד ) רוחניים ואתיים, פנאי שימור ערכי טבע ותיירות . ומגוון ביולוגי, נזקי סופות, אוויר נקי, שקט . תמחור שירותים העדפה מוצהרת בשיטות לא-שוקיות ( שאלוני WTP תרבות : ערכים מסוגים שונים ) רוחניים ואתיים, ערכי שימור ערכי טבע קיום, פנאי ותיירות . ומגוון ביולוגי, נזקי סופות, אוויר נקי, שקט . טבלה 2 . 16 : שיטות להערכת שמ"א . מעובד על פי . Bateman et al (...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ