16.1 שמ"א כבסיס לקיום המערכת הכלכלית

364 חלק שישי בישראל מתקיימת הערכה של שמ"א ברמה הארצית במסגרת "המארג" — 15 התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע . השירותים האקולוגיים חולקו ב"הערכת המילניום" לארבעה סוגים : ( 1 ) שירותי אספקה — טובין שונים שמופקים ממערכות אקולוגיות כמו מזון וחומרי בערה ; ( 2 ) שירותי ויסות ובקרה — התהליכים הטבעיים שמאפשרים חיים ופיתוח אנושי בכדור הארץ . לדוגמה, ויסות האקלים וייצור חמצן, ועצירת סחף קרקע על ידי צמחייה ; ( 3 ) שירותי תרבות — תועלת לא חומרית לתרבויות אנושיות שמופקת מהטבע כמו הנאה אסתטית וערכים רוחניים ; 16 — תהליכי יסוד שמאפשרים את קיום המערכות ( 4 ) שירותי תמיכה האקולוגיות ומשכך את אספקת כלל השירותים, כמו מחזורי החומרים בטבע . פירוט מלא של סוגי השירותים האקולוגיים ניתן בטבלה 1 . 16 להלן . 15 אתר "המארג" — http : / / www . hamaarag . org . il . 16 יש הרואים בשירותי תמיכה סוג של שירותי ויסות ומונים שלושה כאלה . אנחנו ספציפית בחרנו להציג את גישת המיון המקורית שהונהגה בפרויקט "הערכת המילניום" . נושאים גלובליים 365 דוגמההסברשם השירותסוג השירות שירותי אספקה הטובין או המוצרים המופקים מן המערכות האקולוג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ