15.5 הגישה הכלכלית לפיקוח על גודל האוכלוסייה

356 חלק שישי מעבר לגבולות המשפחה ; ( 2 ) המחיר שבגידול ילדים עשוי להיות מוטה לטובת משפחות גדולות ובתוך כך אפוא לשלוח איתות שגוי בנוגע להחלטה על מספר הילדים ; ( 3 ) ייתכן שההורים עצמם אינם מודעים לגמרי למשמעות של מספר ילדים במשפחה . הסיבה הראשונה דומה לכשלי שוק אחרים ומשמעותה עלויות חיצוניות של הגדלת האוכלוסייה מעבר לעלות שנושא משק הבית . ככל שיש יותר פרטים על יחידת שטח מסוימת, הצפיפות עולה, הזיהום גובר, אי השוויון נעשה גדול יותר וכל אותן בעיות סביבה שהוזכרו לעיל מתעוררות או מתעצמות . בסופו של יום הסביבה שנפגעת היא מוצר ציבורי ולכן גם כאן ניתן לזהות כשל שוק . מחירי המוצרים שנמצאים בבסיס גידול ילדים, ובפרט מזון וחינוך, יכולים להוות מקור נוסף לכשל שוק . כך, אם הללו מסובסדים הרי שהמחיר שמשפחות רואות לנגד עיניהן בגידול ילדים מוטה כלפי מטה ביחס למחירם האמיתי . הסיבה השלישית לכשל שוק אפשרי בתכנון גודל המשפחה היא שלהורים רבים חסרים הכלים והמודעות הדרושים לביצוע החלטה מושכלת שמביאה בחשבון את המשמעויות הכלכליות ארוכות הטווח של גידול ילד מלידה ועד צאתו לעצמאות כלכלית . 2 . 5 . 15 שיקולים נוספים ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ