15.3 שינויים דמוגרפיים

352 חלק שישי שיעור לידות ותמותה תמותה שלב 1 שלב 2 שלב 3 שלב 4 לידות קדם תיעושתיעושתיעו ש מתקדםאחרי תיעוש שלבי התפתחות איור 1 . 15 : תיאוריית המעברים הדמוגרפיים שלב ראשון : קודם לתהליך התיעוש ישנם שיעורי ילודה ותמותה גבוהים, מה שמביא לשיעורי צמיחה נמוכים בקרב האוכלוסייה . כאן מדובר בחברות אגרריות בעיקרן, שהילדים בהן מהווים כוח עבודה וביטוח להורים לעת זקנה ושערכיהן התרבותיים והדתיים גורמים להעדפת משפחות מרובות צאצאים ולאי שימוש באמצעי מניעה . שלב שני : בשלבים הראשונים של הפיתוח הטכנולוגי היקפי הילודה והתמותה פוחתים, אם כי שיעור הילודה פוחת לאט יותר מאשר שיעור התמותה . האחרון פוחת בעיקר בגלל פיתוחים רפואיים שמשפיעים לטובה על האוכלוסייה הכללית, ובמיוחד על ילדים . ייתכן שהמעבר לחברה מתועשת יותר נעשה מהר יותר מבחינה טכנולוגית מאשר ערכית וכי מסיבה זו הילודה פוחתת בקצב אטי יותר . כך או אחרת, התוצאה היא עלייה בקצב גידול האוכלוסייה . שלב שלישי : כאן הילודה פוחתת בקצב מהיר יותר מהתמותה, ופיחותה נובע מסיבות שונות דוגמת גידול באחוז הנשים בכוח העבודה, שימוש בביטוח לאומי במקום "ביטוח" של ילדים, הצורך...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ