15.2 גידול האוכלוסייה בעולם

348 חלק שישי 5 בטבלה 2 . 15 מוצג קצב ( באחוזים לשנה ) גידול האוכלוסייה השנתי בעולם, 7 6 ובארצות מתפתחות : בארצות מפותחות 2025 - 2050 2010 - 20002025 - 19902010 - 19802000 - 19701990 - 19601980 - 1970 1950 - 1960 6 . 90 . 10 . 41 . 71 . 81 . 721 . 1בעולם 7 . 10 . 31 . 71 . 221 . 42 . 22 מתפתחות בין 05 . 0 - 1 . 30 . 40 . 60 . 70 . 210 . 1מפותחות ל- 05 . 0 טבלה 2 . 15 : קצב ( באחוזים לשנה ) גידול האוכלוסין ניתן לראות שהקצב יורד עם השנים הן בארצות המפותחות והן בארצות המתפתחות אם כי במתפתחות הוא גבוה בהרבה . 2 . 2 . 15 התפוצצות אוכלוסין הגידול באוכלוסיית העולם נחשב לסוגיית מפתח במדעי הסביבה, שכשלעצמה מחריפה את רוב הבעיות הסביבתיות שמוכרות לנו — התחממות עולמית, דיג יתר, זיהום, הכחדת מינים, כריתת יערות, ניצול מים מתוקים, סחף קרקע והשפעות סביבתיות אחרות . בהתפוצצות אוכלוסין גודל האוכלוסייה עולה על כושר הנשיאה, כלומר מדובר במצב שבו המשאבים והתשתיות של אזור מסוים כבר לא מסוגלים לתמוך בקיומה של האוכלוסייה המתגוררת בו, מה שעלול ליצור בין היתר עוני, מחלות ורעב . ההתפוצצות יכולה לנבוע מעלייה בשיעור...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ