15.1 אוכלוסייה ובעיות סביבה

346 חלק שישי המהפכה התעשייתית והגידול הדמוגרפי . על בסיס אלה הוא פיתח את יסודות 2 הגישה הסביבתית ( "כלכלה בעולם עמוס" הוא מאמר מתורגם שלו ) . דיילי כתב בזמנו : "רוב הכלכלנים משתייכים לזרם הניאו-קלאסי וסבורים כי הכלכלה העולמית עתידה לצמוח עד אינסוף וכי כלכלה בת קיימא אינה אלא אופנה חולפת . עם זאת, העובדות גלויות לעין ואינן שנויות במחלוקת ולפיהן הביוספרה סגורה ואינה צומחת, מה גם שהיא כפופה לחוקים של 3 כך, המשק העולמי חייב להפסיק לצמוח בשלב כלשהו כללי התרמודינמיקה . ולהסתגל לשיווי משקל דינמי, שמהווה כעין מצב יציב, שיעורי הילודה חייבים להשתוות לשעורי התמותה ואילו שיעורי ייצור הסחורות חייבים להשתוות לשיעורי הבלאי והפחת . "אם לא נבצע את השינויים הנחוצים להנהגת כלכלה בת קיימא, העולם ייעשה יותר ויותר מזוהם, ויותר ויותר ריק מדלקים מחצביים וממשאבי טבע אחרים . . . יהיה קשה למנוע אסון, אבל עלינו לעשות מה שביכולתנו, ויפה שעה אחת קודם . " ישנם מי שחושבים כי דרך אפקטיבית להבטחת צמצומן של הבעיות הסביבתיות היא פיקוח על מספר האנשים שחיים על פני כדור הארץ . אחרים סבורים שיש להקטין את השפעת הפרט על הסביבה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ