14.3 מחירי מים

נושאים בכלכלת משאבי טבע 331 אבל אין בו יעילות כיוון שההנחה היא שעלות השימוש השולית במים שווה לאפס . 2 . 3 . 14 תמחור מים למטרות לא חקלאיות מה קורה בתמחור מים למטרות לא חקלאיות ? כאן המים מסופקים על ידי תאגידי מים ( Water utilities ) . במדינות לא מעטות התמחור נעשה רק על מרכיב ההוצאות הקבועות והמים כשלעצמם מחולקים ללא תמורה . מובן שחסר פה מרכיב של יעילות כלכלית שבא לידי ביטוי בתמחור העלות השולית כמו גם רנטת נדירות . מרכיב רנטת הנדירות יוצר לתאגידי מים בעיה נוספת . ברוב המקרים תאגידים כאלה הם גופים גדולים מאוד שמפוקחים על ידי הממשלה מעצם 21 ומכאן שהרווח שלהם אמור להיות "נורמלי" החשבתם כמונופול טבעי ( החזר הוצאות + כמות לטיפול בפחת של השקעות קבועות ) . גביית רנטת נדירות ותמחור שולי סותרים את הדרישה לרווח המדובר כיוון שהם יוצרים 22 איור 3 . 14 מדגים את עודפי תקבולים שלא אמורים להישאר בידי התאגיד . השיטות המקובלות על ידי תאגידי מים : 21 זהו אמנם מונופול שמתקיים בלית ברירה בשל מבנה העלויות ויתרון הגודל, אבל בכל זאת — מונופול . 22 בארץ הפתרון לכך הוא שכל תאגיד רוכש את המים ממקורות במחיר שונה ו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ