14.1 בעיית המחסור במים

326 חלק חמישי איור 1 . 14 : מחזור המים מקור : ttps : / / upload . wikimedia . org / wikipedia / commons / 1 / 14 / Water_cycle_he . jpg קיימים שני סוגי מקורות מים עיקריים זמינים בשימוש האדם — מים עיליים ומי תהום . מים עיליים נמצאים על פני הקרקע בנהרות, מאגרים מלאכותיים ואגמים, ואילו מי תהום נובעים מחלחול מים לקרקע והצטברותם במאגרים תת-קרקעיים שנקראים אקוויפרים . אגב כך ייאמר כי רק % 5 . 2 מהמים הכלואים באקוויפרים מתחדשים מדי שנה וכי כל היתר הם מים "מתכלים" מתוקף העובדה שקצב חידושם אינו גבוה מספיק . מבין השימושים השונים שעושה האדם במים, חקלאות היא הצרכן הגדול ביותר . עד כה דיברנו על מים כגורם כמותי אבל השימוש האנושי בהם מצריך איכות ספציפית, ועובדה היא שחלק ניכר ממשאבי המים מלוחים מדי או מזוהמים בחומרים כימיים שמקורם בפעילות תעשייתית וחקלאית, שלא לדבר על זיהום טבעי . כך, המים מהווים מוצר נדיר או מוצר במחסור לא רק בהיבט הכמותי אלא גם בהיבט האיכותי .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ