13.2 אנרגיה חלופית

312 חלק חמישי מושפעת ממשתנים רבים וביניהם הרכב המערכת, כיוונה ביחס למסלול השמש, שעות אור וכדומה . הניצולת של מתקן כזה נמוכה ( כ- % 15 ) ומחירו יקר בשל טכנולוגיית הייצור המורכבת שלו . חברות רבות עוסקות בחיפוש טכנולוגיות להוזלת המתקנים הפוטו- וולטאיים ולהעלאת ניצולת המתקנים . בשנים האחרונות, כחלק מיישום מדיניות בינלאומית להגברת השימוש באנרגיה מתחדשת, גדל ייצור החשמל באמצעות הטכנולוגיה בעשרות אחוזים מדי שנה . ייצור החשמל במקרה זה יקר יחסית ( 2008 Watson, ) ומתפתח בעיקר בארצות שבהן יש עידוד ממשלתי רב להקמת מערכות ולשימוש בטכנולוגיה . חלק מהמתקנים הפוטו-וולטאיים לייצור חשמל עושים בו שימוש מקומי אך מעל % 80 מהם מחוברים לרשתות האספקה ומאפשרים לבעליהם למכור את החשמל שייצרו לספקים ברשת . טורבינה סולרית : מתקן שממיר את קרינת השמש לקיטור שבתורו מניע טורבינות המייצרות חשמל . השיטה נחשבת מבטיחה בעיקר באזורים עם מים גאותרמיים או אזורים הקרובים למקורות אנרגיה ( זאת על מנת לשמור על חום המים בשעות החשכה ) . בנוסף, מחיר החשמל במסגרת השיטה עשוי להגיע למחירו בשיטות הקיימות היום . מגדל שמש : מבנה גבוה שמיו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ