12.5 נדירות של משאבי טבע

292 חלק חמישי 1 . 5 . 12 אינדיקטורים פיזיים כאמור, אינדיקטורים פיזיים יכולים להיות גודל רזרבות או יחס רזרבות לשימוש . החיסרון בשיטות אלה טמון בשימוש המוגבל שניתן לעשות בהם כיוון שיש רזרבות במחיר נתון, אם כי עליית מחיר מאפשרת עוד מהן . בכל אלה טיפלנו בשלב מוקדם יותר של הפרק . 2 . 5 . 12 עלות הפקה שולית של המשאב קודם הזכרנו את העלות האלטרנטיבית של חיפוש תחליפים או מרבצים חדשים של משאב, ואפשר לומר כי סביר שעלות ההפקה השולית של משאב תהיה אינדיקטור לנדירות . הראשונים שכתבו על הנושא הם הרולד ברנט 7 8 בספרם על כלכלת משאבי טבע ( 1963 Barnett & Morse, ) . וכך וצ'נדלר מורס נתון האינדקס ששניהם מציעים : ) c = ( α L + β K Q במשוואה זו Q היא התפוקה, c היא העלות השולית של ההפקה, K-ו L הם גורמי הייצור עבודה והון בהתאמה ו- α ו- β הם המשקללים שלהם . אינדקס זה מגיב בצורה הגיונית לשיפורים טכנולוגיים שמקטינים את המונה ולכן את השבר כולו, ומנגד מגדיל אותו אם למשל עלות ההפקה עולה בשל כרייה מעומק רב יותר . ואולם, המדד גם עלול להיות בעייתי בהיבטים מסוימים ; ראשית, הוא מתייחס לעלות הפקה שולית שקשה למצוא ( לצורך ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ