12.4 האם מחירי המשאבים מתנהגים לפי כלל הוטלינג?

290 חלק חמישי לא רלוונטית והדבר קורה הלכה למעשה כשאחת מההנחות שעומדות בבסיסה אינה מתקיימת . בנוסף, התיאוריה יכולה להימצא שגויה מתוקף התבססותה על מודל פשטני בשעה שהעולם מורכב יותר . מכאן שתיאוריה נכונה רק עבור המציאות שבה היא מוגדרת . הרבה מדענים טוענים כי אין לתיאוריה משמעות אמיתית אם היא משוללת יכולת ניבוי כלשהי, ולמעשה לא מעט חוקרים ניסו זה מכבר לבחון אם מחירי המשאבים נמצאים בהלימה עם כלל הוטלינג . לפי הכלל, המחיר הנקי אמור לגדול בהתאם לשער הריבית . מחקרים רבים שנעשו בעבר ניסו לבחון את השתנות המחירים על פני זמן, אולם מחירים אינם מחירים נקיים . המחיר הנקי הוא למעשה רנטת הנדירות של המשאב וכאן יש לזכור כי הנוסחה הרלוונטית היא : P * = µ * + MC הדבר קורה כאשר * µ ( רנטת הנדירות ) היא למעשה ההפרש שבין המחיר של המשאב לעלות ההפקה השולית שלו . לפי כלל הוטלינג, רנטת הנדירות אמורה לעלות בשיעור הריבית ולא המחיר, ולכן אפשר שהמחיר מועד לירידה הגם שרנטת הנדירות עולה . הסיבה לכך היא שעלות ההפקה יורדת בשיעור חד יותר מאשר רנטת הנדירות עולה . אם כן, הדרך הנכונה לבחון את כלל הוטלינג היא בחינה של שיעור ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ