12.2 מודל כרייה אופטימלי בהיבט הדינמי של שתי תקופות בלבד

280 חלק חמישי מאוחר יותר נלמד שגם הקצאה שוויונית אינה יעילה אבל לעת עתה חשוב להדגיש את עצם העובדה כי חבית של נפט שמופקת כיום לא תהיה קיימת בתקופה הבאה ( או עבור הדור הבא ) וכי הימנעות מהתחשבות בשיקול זה מביאה לעיוות כלכלי . נתעלם לרגע מהדור השני ונשרטט את עקומת הביקוש והעלות השולית ( או היצע ) : מחיר 200 150 100 D S50 ביקוש היצע 0 כמות 02040608001021041061081002 איור 1 . 12 : עקומת ביקוש והיצע עם משאב טבע מתכלה עבור הדור הראשון לפי האיור, גם אם משאירים לדור הראשון את ההחלטה כמה לצרוך, השוואה של ביקוש להיצע בתנאים של מחיר שווה לעלות שולית, כפי שלמדנו בפרק ,2 אינה יכולה להתקיים . פשוט אין כמות מספיקה של המשאב כדי לספק את רצון הצרכנים במחיר של 10 . כדי לדעת מהו המחיר שייקבע בשוק נעלה אנך מכמות המשאב הנוכחית, ,100 לכיוון עקומת הביקוש . כפי שניתן לראות, המחיר שייקבע הוא 100 . מכאן שקיים הבדל בין המחיר לעלות ההפקה השולית . הפרש זה מכונה "רנטת הנדירות" . מדובר ברכיב של העלות שמבטא את התשלום עבור עצם העובדה שהמשאב נדיר ועקומת העלות השולית לא ממשיכה לכל אורך הדרך בעלות של 10 אלא נעצרת ב- 100 . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ