12.1 מבוא

278 חלק חמישי 1 בהמשך הפרק נבחן כיצד שינויים בהנחות של המודל משנים את הוטלינג" . התוצאה ונסקור מחקרים אמפיריים שבחנו את הכלל . לפני כל התעמקות בהקשר הכלכלי של הכרייה האופטימלית חשוב להבין את משמעות המושג "משאב מתכלה" ( או שאינו מתחדש ) . קיימות צורות שונות של הגדרה לכמות המשאב הקיימת . ברור שקצב ההתחדשות של המשאבים והמינרלים שבהם אנו דנים אפסי, ולפיכך בכל נקודת זמן קיימת כמות קבועה של המשאב . ואולם, הכמות הפיזית לא מסייעת בשאלות כלכליות כיוון שרוב המשאב נמצא בריכוז קטן ובעומקים גדולים . מסיבה זו נדרשת עבודה רבה, ונראה כי ניצול מלא של כל המשאב אינו משתלם כלכלית במחיר משאב נתון . ישנם משאבים שידוע כי ניתן למצוא כמויות נוספות מהם אם כי רק לאחר חיפושים . לכן, בנוסף לפוטנציאל הכרייה ממקומות לא כלכליים קיים פוטנציאל שכזה גם במקומות שאינם מוכרים כרגע . ככל שמדובר בהיקף, מקובל אפוא לחלק את המשאבים לכמות שמשתלם לכרות מבחינה כלכלית ולזו של הפוטנציאל בטווח הנראה לעין, שכשלעצמה תלויה בקיום שיפורים טכנולוגיים מסוימים ( אם כי גם אלה מוגבלים על ידי תחליפים למשאב הטבע שיש וניתן להשיגם במחיר נמוך יותר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ