11.5 עלויות עסקה ומדיניות סביבתית

מדיניות סביבתית 271 נניח שהתועלת השולית מהפחתת זיהום ( הנזק הנמנע ) מגולמת על ידי עקומה D בעוד עקומה A מייצגת את עלות הפחתת הזיהום הכוללת השקעות בציוד EA . וכו' . באין עלויות נוספות, רמת ההפחתות היעילה מגולמת באמצעות A זאת ועוד — אם נוסיף עלויות נלוות כגון אבטלה, אובדן יתרון יחסי בינלאומי וכו', נקבל את עקומה B שכשלעצמה מצביעה על רמת הפחתות יעילה בגובה 8 אם כן, ייתכן בהחלט כי עקומה B יכולה להיות ממוקמת גם ימינה EA . B מעקומה A . עקומה C מוסיפה לדיון את עלויות העסקה ורמת ההפחתות היעילה ניתנת EA . מובן כי האיור כולו משפיע על בחירת כלי המדיניות היות שיש על ידי C סבירות גבוהה לכך שכלי מסוים יועדף על פני אחר מבחינת עלויות ההפחתה . 9 עם זאת, בחישוב הכולל העלות תהיה גבוהה יותר . ככל שמדובר בגודל עלויות העסקה, ברור כי הגורם בעל ההשפעה העמוקה ביותר הוא רמת אי הוודאות של הרגולטור לגבי עלויות ההפחתה, ובמילים אחרות — ככל שזו גדולה יותר כך גדלה גם העלות של הרשות המתכננת . הדיון כאן מחזיר אותנו לשאלה בנוגע לעלות הכרוכה בפיקוח ישיר לעומת תמריצים כלכליים . מתברר אפוא, כי תמריצים כלכליים יכולים לגרום לע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ