11.4 מידע לא סימטרי ותמרוץ יעיל

מדיניות סביבתית 265 כלכלנים מתמקדים אפוא באפשרות השלישית . כאן החיפוש הוא אחרי מה שנקרא ICM ( Incentive Compatible Mechanism ) . כלומר, חיפוש אחר כלי שיאפשר למפוקחים לאמץ את נקודת המבט החברתית ולספק מידע שלם ואמין על מנת לאפשר הסדרה יעילה . אף אחד מכלי המדיניות שלמדנו עד כה אינו עומד בתנאי הזה . הסיבה היא שברגע שהמפעל המבוקר יודע שהמידע שהוא מוסר ישמש לצורך קביעת האסדרה המתאימה, יהיה לו אינטרס לשקר בקשר למידע הרלוונטי . בסעיפים הבאים נסביר את האינטרס של חברות להסתיר מידע במקרים של שימוש במיסוי ורישיונות, ולאחר מכן את העיקרון של ICM . 1 . 4 . 11 התמריץ לומר אמת במקרה של מיסוי ורישיונות מקרה 1 — פירמות מצפות שכלי המדיניות יהיה רישיונות זיהום סחירים : נניח שהפירמות מצפות לכך שהמדינה תשתמש בכלי המדיניות של רישיונות . הן גם מניחות שכמות הרישיונות תהיה היעילה מבחינה כלכלית . לבסוף, הן מניחות שהרשות המתכננת ( הרגולטור ) תחלק את הרישיונות רק אחרי שהיא תקבל את המידע מהמפעלים בנוגע לעלות ההפחתה שלהם . האיור הבא מדגים את המצב . MD p1 µ MC מדווח * µ p2 µ MC אמיתי זיהום M * = L * = LPMMP איור 9 . 1...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ