11.3 היתרונות היחסיים של כלי מדיניות שונים בתנאים של מידע חסר

262 חלק רביעי ) א ( נזק כולל D זיהום E ^ E ) ב ( נזק שולי ועלויות שוליות MDt 2 t 1 MC MC 2 1 זיהום EE E E22 E ^ 2 1 איור 8 . 11 : המשמעות של רמת סף בפונקציית הנזק השולי של זיהום מדיניות סביבתית 263 הניתוח הנוכחי מתבסס על עבודתם של Hartwick & Olewiler ( 1998 ) המציעים להתבונן על עקומת הנזק השולי מזיהום כשתי עקומות ליניאריות שביניהן מתקיימת "קפיצה" ברמת הסף — ^ E . חלק א' של האיור מדגים את עקומת הנזק הכולל מזיהום והדבר אף מתורגם לעקומת נזק שולי בחלק התחתון ( ב' ) . כפי שניתן לראות, עקומת הנזק השולי מורכבת משני חלקים של קווים ישרים שאחד מהם גבוה מהשני . יתרה מכך, כמו במקרה של הנזק הכולל גם כאן קיימת נקודת אי רציפות ברמת הסף אם כי שני המקטעים של העקומה הם קווים ישרים ( כיוון שפונקציית הנזק הכולל היא קו ליניארי בעל שיפוע אחיד ) . הרשות המתכננת מודעת לרמת הסף ואי הוודאות נוגעת אך ורק למיקום עקומת עלות ההפחתה השולית של הזיהום . באיור ניתן לראות שתי עקומות MC . נניח כי MC ו- 2 אפשריות ( מתוך רבות ) של עלות ההפחתה השולית : 1 MC וקובעת מס הרשות המתכננת אומדת את עלות ההפחתה השולית ב- 1 E , היא גם...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ