11.1 קשיים בקביעת מטרות סביבתיות במצב שבו המידע אינו מושלם