נספח: דוגמה להשפעת תמריצים כלכליים במציאות שבה קיימים שני מקורות זיהום

מדיניות סביבתית 249 כל פירמה מגיעה לבדה למסקנה שכדאי לה להפחית את מספר הטונות היעיל כלכלית ( כאן ניזכר כי הקצאת הפחתות זו ממזערת את עלויות ההפחתה הכוללות ) . מדוע זה קורה ? כל אחת משתי הפירמות עורכת השוואה בין עלות ההפחתה השולית לגובה מס הזיהום ; כל עוד עלות ההפחתה השולית נמוכה מהמס הרי שכדאי לפירמה להמשיך ולהפחית זיהום, ואדרבה, ההפחתה בזיהום אינה כדאית רק כאשר עלות ההפחתה השולית גבוהה ממס הזיהום . מסיבה זו, כאשר מוטל על הפירמות מס זיהום זהה, גם עלויות ההפחתה השוליות שלהן משתוות . יש לזכור כי זה בעצם התנאי ליעילות כלכלית : עלויות הפחתה שוליות שוות לכל מקורות הזיהום . התוצאה שהתקבלה עתה היא בעלת חשיבות מכרעת במדיניות סביבתית, כלומר אין צורך לשאול את הפירמות מהו מבנה העלויות שלהן, אלא בפשטות, לקבוע מס אחיד ולתת להן להגיע לבד להקצאת ההפחתות הכדאית ביותר . כעת עולה השאלה איך ידענו להטיל מס זיהום של 10 ; בפועל, הממשלה לא יודעת מלכתחילה שהמס שיביא להפחתה יעילה של 12 טון הוא 10 ולפיכך היא מצליחה למצוא את הערך הרצוי רק בדרך של ניסוי וטעייה — מס נמוך מדי מביא להפחתה נמוכה מדי ולהפך . באופן זה ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ