10.8 ניתוח השוואתי של כלי המדיניות השונים

מדיניות סביבתית 247 3 . 8 . 10 השפעות ארוכות טווח חשוב להעריך אם השפעתו של כלי המדיניות תתקיים לאורך זמן או שמא בטווח הארוך צפויים להתפתח תהליכים שעלולים לשנות את מידת האפקטיביות שלו . שני סוגי תהליכים עשויים להיות רלוונטיים בהקשר זה — השפעה ענפית והשפעה שמקורה בשיפור טכנולוגי . השפעה ענפית היא למשל התרחבות של ענף תעשייתי מזהם בטווח הארוך כתוצאה מעידוד תעשייה, שכשלעצמו נובע משימוש בסובסידיה . תופעה זו מביאה להגברת זיהום בטווח הארוך ולכן, במקרה זה, תכנון נכון לטווח ארוך ייתן עדיפות לכלים אחרים על פני סובסידיה . שיפור טכנולוגי הוא תוצאה נפוצה של ניסיון מצד התעשייה להתייעל מול כלי המדיניות המופעל עליה . לצורך העניין, בפיקוח ישיר יש תמריץ חלש מאוד לשיפור בהיבט הטכנולוגי כיוון שמרגע שמאן דהוא מגיע ליעד ההפחתה אין יותר צורך להתאמץ לטובת הפחתת הזיהום . מנגד, מדיניות של מיסוי יוצרת סביבה שבה תמיד כדאי לנסות להתייעל, הודות לכך שכל הפחתת זיהום מתוגמלת במס שנחסך . ישנו טיעון הפוך של פעפוע טכנולוגי שגורס כי דווקא פיקוח ישיר עשוי לעודד שיפור טכנולוגי . על פי הטיעון, פירמות חוששות לנסות טכנולוגיות ח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ