10.6 תמריצים כלכליים במצב של קיום מספר פירמות מזהמות באותו אזור

מדיניות סביבתית 237 עלות שולית MC 200 MCB = 5 DB 100 MCA = 3 DA 75 5015102520353 הפחתת זיהום איור 7 . 10 : עקומות עלות הפחתה שוליות נניח לשם הפשטה כי שיעור המס נקבע ל- 75 שקלים עבור יחידת זיהום ולעת עתה נסתכל על פירמה A העומדת בפני החלטה אם להפחית יחידת זיהום נוספת או לא . אם בתחילה אין לה מניע להפחית כי לא מוטל מס הרי שההפחתה הראשונית היא אפס . עתה, כדי לדעת כמה עולה יחידת ההפחתה הראשונה נציב 1 בפונקציית עלות ההפחתה השולית : MC A = 3 ( 1 ) = 3 A = 3 D כך, מין הסתם כדאי לפירמה להפחית את היחידה הראשונה בעלות של 3 ולהימנע ממס של 75 . למעשה ניתן להמשיך ולהפחית כל עוד עלות ההפחתה השולית קטנה מגובה המס, ובמילים אחרות — המס גורם לפירמה להשוות את עלות ההפחתה השולית שלה לשיעור המס ושם היא נעצרת . MC A = 25 A = 75  DA = T 3 D באותו אופן ניתן לחזות את התנהגות פירמה B : MC B = 15 A = 75  DB = T 5 D זה עתה הדגמנו מיסוי ליחידת זיהום שהביא להקצאה יעילה ומקטינת עלויות בדומה למה שמצאנו באמצעות פיקוח ישיר בתחילת הפרק . ההבדל בין מה שהיה קודם למה שישנו כעת הוא שלעומת פיקוח ישיר מטעם הממשלה, שדורש ממ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ