10.5 שימוש בתמריצים כלכליים

מדיניות סביבתית 229 מהן עלויות ההפחתה השוליות . זאת באמצעות אחד משני מנגנונים שעניינם מחירים וכמויות . המנגנון הראשון שנסקור, "מסי זיהום", מבוסס על מחירים, ובמסגרתו פירמות משלמות מחיר כלשהו על כל יחידת זיהום, ואילו השני, "רישיונות זיהום סחירים", מבוסס על כמויות ומאפשר לפירמות לקבל רישיונות זיהום כמו גם לסחור בהם . להלן נתאר את השניים על הדמיון וההבדלים ביניהם . 1 . 5 . 10 הטלת מסים "מיסוי מצמצם את כוח הקנייה של האזרחים ומכאן גם את חירותם . ההיצע הפתוח בפניהם קטן והולך ככל שנטל המס הולך וגדל . משום כך, השימוש בכלי מדיניות זה מורכב למדי ונגזר ממטרות המס ומאידיאולוגיה של מקבלי ההחלטות . כאשר מיסוי אמור למנוע השפעות חיצוניות שליליות הוא נתפס בדרך כלל כחיוני וצודק בקרב שכבות החברה : מי שמזהם או מסכן את האחרים ראוי כי יישא בהשלכות הנובעות מכך" ( נחמיאס וחוב', 2010 ) . מה שנקרא מס סביבתי או מס ירוק מתייחס באופן כללי למדיניות כלכלית- פיסקאלית שייעודה לשנות פעילויות כלכליות בנות קיימא באמצעות תמריצים כלכליים . שלא כמו קביעת תקנים על ידי הגוף המפקח ( ממשלה ) , שעליו גם לאכוף את ביצועם, פתרון המי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ