10.4 פיקוח ישיר ככלי מדיניות להשגת מטרות סביבתיות

מדיניות סביבתית 227 תקן אמור להיות תוצאה של תהליך מובנה, מתוכנן וקפדני . זהו למעשה מסמך שמאושר על ידי גוף מוכר ושקובע כללים, הנחיות או אפיונים של פעולות או של תוצאותיהן, שנועדו לשימוש חוזר ונשנה ומשותף לכל העוסקים בתחום מסוים — כל זאת על מנת להשיג דרגה אופטימלית של סדר ורמה מינימלית של איכות בייצור ובמתן שירות בהקשר נתון . בסך הכול, תקנים הם הצהרות מוסמכות של הקריטריונים הדרושים כדי להבטיח שחומר, מוצר או תהליך יתאימו לייעודם, יהיו בטיחותיים ולא יזיקו לסביבתם . לאורך הזמן הוקמו גופי תקינה לאומיים בכל רחבי העולם שמשימתם הראשית הוגדרה כניסוח תקנים . אצלנו בישראל המוסד האחראי לכך הוא מכון התקנים הישראלי שעוסק בקידום פעילויות תקינה בתחומים נרחבים לטובת הצרכן, לרבות כתיבת תקנים והסמכה של גופים לעמידה בתקן . אלה נכתבים כמעט בכל תחומי הכלכלה באמצעות ועדות טכניות המייצגות בעלי עניין שונים, וניסוחם מבטיח כי ענייני הצרכן יישמרו באמצעות הכללת דרישות שמיועדות להגנה עליו . תקני מוצרים מפרטים בדרך כלל רמות ביצועים, איכות ובטיחות נדרשות ( מינימליות ) , וכן שיטות מעשיות לבדיקה והערכה . נכון להיום קיימי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ