10.1 קריטריונים לבחירה בכלי מדיניות

216 חלק רביעי וחסרונות . כיצד אפוא נבחר ? דרך אחת היא ליצור טבלת או רשימת מאפיינים של כלי המדיניות ולבחון כיצד הם באים לידי ביטוי . להלן מספר מאפיינים שיש לתת עליהם את הדעת ( 2012 , . Perman et al ) : יעילות כלכלית : האם כלי המדיניות משיג את מטרתו בצורה הזולה ביותר ? • השפעה לטווח ארוך : האם השפעת הכלי דועכת לאורך זמן ? • יעילות דינמית : האם הכלי יוצר תמריץ להתייעלות טכנולוגית על פני • הזמן ? תועלות נלוות : האם הכלי יכול ליצור תועלות נלוות בו זמנית ( מה שנקרא • "דיבידנד כפול" ) ? שוויוניות : האם הכלי פועל באופן שוויוני ? אם לא, כיצד הוא משפיע על • השוויוניות ? יכולת אכיפה : עד כמה אכיפה יכולה להיות אמינה בכלי עצמו ? • גמישות : עד כמה הכלי גמיש לשינויים במטרה עצמה ? ולשינוי במצבי • העולם ? אי ודאות : עד כמה יכולה הטעות להיות גדולה במקרה שהכלי לא משיג • את מטרתו בדיוק ? ולאיזה כיוון יכולה להיות הטעות ? מידע : לכמה מידע נדרשת הממשלה בבואה להשתמש בכלי ? • יצירת ודאות ברגולציה עבור המפוקחים . • השפעה על התחרות במשק . • מן הסתם, ישנה חפיפה בין חלק מהמאפיינים וסביר כי קובעי מדיניות למיניהם יר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ