נספח 9.1 : העברת תועלות

208 חלק שלישי אם כי זו נעה בין 35 . 0 ל- 95 . 0 כאשר הערך המומלץ בנושאי איכות אוויר הוא 7 85 . 0 . דוגמה : לפי נתוני הבנק העולמי, התוצר לנפש בישראל מתוקנן במדד יוקר המחיה הוא 7 . 38,261 נכון לשנת 2017 . נניח שיש לנו מחקר שמקורו בצרפת ובו התוצר לנפש מתוקנן במדד יוקר המחיה לאותה שנה עומד על 4 . 42,850 ( כל הערכים הם בדולרים ) . עתה נניח שברצוננו להעביר לישראל ערך של 40 אלף אירו, הוא המדד המקובל לשנת חיים סטטיסטית בצרפת . לפיכך נשתמש בנוסחה בצורה זו : β ) 4 . 42,850 / 7 . 38,262 ( × 40,000 . כעת, אם נציב בגמישות ההכנסה את ערכים 35 . ,0 7 . 0 ו- 1 יתקבל ערך שנת חיים בישראל שעומד על ,38,446 36,952 ו- 35,717 אירו בהתאמה . שימו לב שככל שגמישות ההכנסה נמוכה כך מניב תהליך המעבר ערך יעד גבוה יותר . העברת פונקציית הערך כשמדובר במוצרים שערכם מושפע מגורמים נוספים ניתן לדייק את העברת הערכים באמצעות שימוש בפונקציה השלמה . דוגמה לכך יכולה להיות כדלקמן : WTP ij + e 2 ×Hj + b 1 ×G0 + b ij = b זאת, כאשר j ‐ i מסמלים משק בית i במיקום G , j הוא וקטור מאפיינים של המוצר עצמו H-ו הוא וקטור של מאפיינים דמוגרפי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ