9.3 ערכם הכלכלי של חיי אדם

הערכה של משאבי הטבע והסביבה 203 1 . 3 . 9 שיטת ההערכה של ערך חיי אדם סטטיסטי בגישת פיצויי שכר מה שאנחנו מודדים כאן אינו בדיוק ערך של חיי אדם אלא ערכם הסטטיסטי . במילים אחרות, שיטות האומדן למיניהן לא מתיימרות להעריך את התועלת הכלכלית שגלומה בהצלת אדם ספציפי כלשהו אלא בערך ממוצע . כך למשל ניתן לומר כי תכנית מסוימת עשויה להביא למצב שבו במקום עשרה אנשים ימותו רק חמישה מדי שנה, אם כי זהותם של אלה שימותו ( או שינצלו ) אינה ידועה . זה למעשה מה שמקנה לכלכלנים את היסוד המוסרי לאמידה כספית של ערך חיי אדם, קרי ההערכה היא עניין סטטיסטי לחלוטין ולא פרסונלי . הניסיונות הראשונים להערכה של ערך חיים נעשו תוך שימוש בשוק המשכורות וישנם בתי משפט שמשתמשים בגישה גם כיום . בהקשר זה ההנחה היא שערכם הכלכלי של אנשים נובע מתרומתם לתוצר הלאומי . אך גישה זו סובלת מחיסרון יסודי שטמון בעובדה כי השימוש בערכים מהסוג שלעיל חל על מוות שכבר קרה, שעה שמה שמעניין אותנו הוא ערך שיכול להוות בסיס לקבלת החלטות למניעת מוות עתידי . חיסרון נוסף של אומדן ערך חיי אדם בגישת המשכורות האבודות מבוסס על ההנחה כי קיימת תעסוקה מלאה וכי אנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ