9.1 שיטות להערכה כלכלית של נזקי זיהום

192 חלק שלישי CV / CM – CV / CM VSLl ' איור 1 . 9 : שיטות להערכת נזקי בריאות שלב הכרחי בכל הערכה של עלויות זיהום הוא המרת נתוני הפליטה של המזהם, שאותם פשוט יחסית להשיג, לריכוזי זיהום באזורים מיושבים . זו מתבצעת על ידי מודלים של פיזור מזהמים שמפותחים על ידי מדעני אטמוספרה ולא ייסקרו בספר . החלק הבא בשרשור חשוב לא פחות ומקשר את הריכוזים לעלייה בהסתברות לחלות בסימפטום בריאותי כלשהו . פיתוחו של חלק זה נעשה בידי אפידמיולוגים סביבתיים והכלי העיקרי שמשמש אותם בעבודתם נקרא פונקציית תגובה-מינון ( Dose response function ) . חלק זה ייסקר בהמשך בגלל חשיבותו לניתוח הכלכלי . 1 . 1 . 9 עלויות תחלואה שיטה אחת לכימות עלויות תחלואה היא הערכת עלויות הבריאות הנוספות כתוצאה מהסימפטומים השונים שנוספים עם הזמן בגין זיהום האוויר . לפיכך השיטה קרויה "עלות המחלה" ( Cost of Illness ) ובין היתר נכללים בה הערכה של עלות המחלה וקישור בינה לבין שיעורי הזיהום . מחקרים רבים עוסקים בעלויות של תסמינים שונים, ורבים מתוכם כונסו זה מכבר בשני מאגרים הערכה של משאבי הטבע והסביבה 193 3 של האיחוד האירופי זמינים לציבור . הדבר נעש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ