8.2 הערכה לא שוקית באמצעות מידול הבחירה

186 חלק שלישי התחבורה, כשבמקרה זה החוקרים אפיינו את כדאיותן של אפשרויות תחבורה שונות בעלות סדרת מאפיינים שונים כמו עלות, זמן הגעה, נוחות וכו' . בתחילה כלכלנים עבדו על שלוש אפשרויות שעל פיהן ניתן לבנות מערכת העדפות של צרכנים : דירוג בין החלופות השונות, מתן ציון לכל חלופה או בחירה בחלופה המועדפת . בפרק זה נתמקד בשיטת הבחירה שנחשבת לנפוצה ביותר ככל שמדובר בכלכלת סביבה . 2 . 2 . 8 תכנון מחקר בשיטת הבחירה במחקר כזה קיימים מספר שלבים : השלב הראשון הוא תיאור המצב הכלכלי והסביבתי . ראשית יש לאפיין את המאפיינים הסביבתיים השונים ולהגדירם . שנית יש לשים לב למהות הערכים הנמדדים כתוצאה מהשינוי — מי ייהנה מהם והאם מדובר בערכי שימוש ? או שמא אי שימוש ? לדוגמה, אם נרצה לנתח פיתוח עתידי של יער מסוים על ידי קק"ל נצטרך קודם כול למצוא את המאפיינים השונים — שולחנות פיקניק, שבילי טיול לאופנים, צפיפות עצים וכו' . הערכים המושפעים יכולים להיות תדירות הביקורים והערך הפסיבי ( אי שימוש ) אם אכן יש כזה . השלב השני הוא פיתוח המאפיינים ועוצמותיהם . שילוב שונה של כל מאפיין נתון בעוצמה נתונה — בכוחו להגדיר את החלופה ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ