8.1 שיטת ההערכה המותנית

הערכה של משאבי הטבע והסביבה 173 ניתוח סטטיסטי של התשובות שמטרתו קבלת אומדן של הנכונות לשלם • עבור השינוי המוצע . השאלון נועד להבהיר לאנשים את הבעיה והפתרון או השינוי המוצעים, ולרוב הוא מורכב משלושת אלה : תיאור ברור של המצב הסביבתי ושל אופי השינוי והשפעתו על הסביבה . . 1 סדרת שאלות שמטרתן להכיר את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של . 2 הנשאל : הכנסה, מקום מגורים, גיל, מידת סביבתיות ושימוש במוצרים נלווים . שאלה או סדרת שאלות אודות הנכונות לשלם עבור השינוי המוצע בסעיף 1 . . 3 לניסוח השאלות כשלעצמו ישנן ארבע גישות : שאלה פתוחה : מהו הסכום המרבי שתהיה מוכן לשלם עבור השינוי . 1 המוצע ? שאלות מכרז : האם תהיה מוכן לשלם עשרה שקלים ? אם כן, האם תהיה . 2 מוכן לשלם עשרים ? במקרה שהתשובה שלילית, השאלה מסתיימת . כרטיס תשלומים : במקרה זה מציגים לנשאל אפשרויות תשלום אחדות . 3 בבת אחת ועליו לבחור את זו שמשקפת את הערך הגבוה ביותר שהוא מוכן לשלם . שאלה דיכוטומית : לדוגמה, האם תהיה מוכן לשלם 50 שקלים ? כאן . 4 התשובה היא כן או לא, והבוחנים מחלקים גרסאות שונות של השאלון לנשאלים שונים כשבכל אחת מהן מופיע סכום שו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ