7.3 שיטת המחירים ההדוניים

הערכה של משאבי הטבע והסביבה 165 בעיית איכות האוויר בעיר . אוויר נקי אינו מוצר הנסחר בשוק או כזה שאנשים קונים ומוכרים בדרגות "ניקיון" שונות, ומשכך גם קשה לקבוע את מחירו והנה, למרות שלא מדובר במוצר שוקי, איכות האוויר משפיעה על החלטות שקשורות למנגנונים של שווקים אחרים . כך, החלטות בשוק הנדל"ן, למשל בחירת מקום המגורים, מושפעות בין היתר מאיכות האוויר באותו אזור . ברוב גדול של המקרים ניתן לזהות הבדל במחירן של שתי דירות הזהות בכל מאפייניהן פרט למאפיין הסביבתי, למשל דירה אחת נמצאת קרוב מאחרת לתחנת כוח מזהמת, או שדירה אחת פונה לנוף פתוח והשנייה לא, מה גם שניתן להשתמש בהפרש המחיר להערכת התועלת של הדיירים . לצורך העניין, אם השוני בין הדירות נובע רק ממאפיין איכות האוויר ומחיר ממוצע של דירה באזור שבו האוויר נקי יותר גבוה ב- 10,000 שקלים ממחירה של דירה באזור עם אוויר נקי פחות, אזי מדובר בהערכת התועלת שהדיירים מפיקים מההבדל באיכות האוויר . ניתן להשתמש במדדי זיהום כמותיים לניתוח מדויק יותר של ההשפעה הסביבתית . ניקח לדוגמה שתי שכונות שונות זו מזו במאפיין אחד בלבד — ריכוז תחמוצות הגופרית באוויר . אם הרי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ