7.2 שיטת עלות ההגעה

הערכה של משאבי הטבע והסביבה 157 כל המבקרים ממנו . במקרה זה ניתן יהיה לצפות את השינוי במספר הביקורים, מכיוון שלדוגמה ממצאי השאלונים המקוריים יראו שמי שחי בטווח של 50 ק"מ מהאתר מגיע אליו ארבע פעמים בשנה, ואילו מי שחי במרחק של 50 עד 100 ק"מ מגיע פעם בשנה בלבד ( ככל הנראה עקב השפעת המרחק על עלות התחבורה והזמן הנדרש להגעה למקום ) . על כל פנים, התדירות המשתנה היא כלי שמאפשר לכלכלנים להתוות את עקומת הביקוש לאתר ולחשב את התועלת הכוללת שהוא מביא . 1 . 2 . 7 הערכת שוויו הכלכלי של אתר טבע בשיטת עלות ההגעה כפי שצוין לעיל, בבסיס השיטה עומדת ההנחה כי למרות שלשטח הפתוח אין מחיר שוק, קיימת עדיין עלות מסוימת שכרוכה בהגעה אליו . זו מורכבת ממספר גורמים ואנו נתמקד בשני העיקריים שבהם : עלות ההגעה ועלותו של הזמן אלטרנטיבי . עלות ההגעה מורכבת מעלות הדלק ובלאי הרכב תוך כדי נסיעה לאתר, ואילו עלות הזמן מורכבת מהעלות האלטרנטיבית של זמן הנסיעה והביקור באתר — זמן שבו ניתן ( פוטנציאלית ) לעשות דברים אחרים שאינם נעשים בגלל הטיול, למשל לעבוד . נדגים את יישום השיטה בדוגמה חישובית : איור 1 . 7 : דוגמה למודל של עלות הגע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ