סוגים שונים של שיטות הערכה

154 חלק שלישי אין אפשרות להסתמך על שווקים מקורבים . השיטה האפשרית היחידה במצב זה עבור הערכת המשאב היא העדפות מוצהרות . פרק 7 שלפנינו יוקדש לסקירת השיטות השונות לשימוש בשווקי פרוקסי מבוססי העדפות נגלות, ובתוך כך שתי שיטות עיקריות . הראשונה מבוססת על עלויות הגעה ומטרתה היא כימות אזורים טבעיים שמיועדים לנופש בחיק הטבע — יערות, חופים, אגמים ושמורות טבע ייחודיות . השיטה השנייה מיועדת לאמידת איכות סביבה במרקם אורבני ועושה לשם כך שימוש בשוק הנדל"ן ( מחירי דירות ) כשוק פרוקסי . לעומת זאת, פרק 8 ידון בגישות הישירות שמתבססות על שאלונים וסקרים ושיתרונן הגדול טמון ביכולתן לתת ביטוי גם לערכי אי שימוש . בנוסף, הפרק יעסוק בחסרונות הקשורים להתבססות הגישות על שאלונים היפותטיים ובדרכים למזעור ההטיות הנובעות מכך . בפרק ,9 שיסגור את החלק הנוכחי, נסקור את הנושא של אומדן תחלואה ותמותה, בעיקר בהקשר של זיהום אוויר .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ