סוגים שונים של מוצרים

הערכה של משאבי הטבע והסביבה 151 הגדרת הקשר לעניין מורכב אבל לעת עתה נסתפק באלה שצוינו . תיאורטית ניתן להציע גישה ישירה של בחינת ההשפעה על ידי ניסוי מבוקר שבו תיחשף קבוצת אנשים לריכוז גבוה של מזהם מסוים לעומת קבוצת ביקורת שלא תהיה חשופה . שיטות מחקר כאלה אינן מקובלות מסיבות אתיות וזאת מכיוון שחלק מהאנשים יכולים לחלות ואפילו למות כתוצאה מהניסוי . קיימות שתי אלטרנטיבות עקיפות שמקובלות בתחום זה — הסקה מניסויים בבעלי חיים והסקה ממה שמכונה "ניסוי בלתי מבוקר" . ניסויים בבעלי חיים מצויים בוויכוח מדעי מתמיד בנוגע למידת מהימנותם . מלבד ההבדלים הפיזיולוגיים בין בעלי חיים לבני אדם, חשיפה לזיהום היא בעלת השפעה לאורך שנים, מה שמן הסתם אינו רלוונטי לניסויי מעבדה . היות שלחוקרים אין זמן להמתין הם מחליפים את הזמן הממושך בריכוזים גבוהים וכך, במקום שהחיה תהיה חשופה X-ל יחידות ריכוז במשך עשור, היא נחשפת X-ל 10 יחידות במשך שנה . קיים ויכוח על מידת המהימנות של החלפה זו וכלל לא בטוח שהעלייה בנזק ליניארית ( נזק שנגרם משנתיים של חשיפה עשוי להיות שונה מאוד מנזק שנתי בריכוז כפול ) . הדרך האלטרנטיבית היא ביצוע ני...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ