6.2 קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 137 ביותר . לעתים קבלת החלטות על סמך כלל זה איננה סבירה, ולצורך העניין ניתן לומר שחלופה A טובה מחלופה B אך במעט כשמדובר בתוצאה הגרועה ביותר אך טובה ממנה בהרבה בשאר מצבי הטבע . כלל המקס-מקס ( Max max rule ) : הכלל הפוך מקודמו ובסיסו הוא למעשה . 2 האופטימיות של מקבל ההחלטות . כך, בכל מצב של קבלת החלטות המקס-מקס בוחן מהו מצב הטבע שיניב את מרב התועלות . לדוגמה שלנו מתאימה בחירה בחלופה B כיוון שהתוצאה הטובה ביותר היא 280 ( לעומת בחירה בחלופה A שתוצאתה 240 ) . כמו בכלל הקודם גם כאן הביקורת נובעת מהעובדה שהוא מתעלם מחלק הארי של המידע שהטבלה יכולה לספק ומתמקד רק באספקט יחיד . כלל מזעור החרטה ( Minmax regret rule ) : מתבסס על כך שרצוננו למזער . 3 את החרטה על בחירה בהחלטה שבדיעבד מתגלה כלא טובה . הכוונה ב"לא טובה" היא שבדיעבד מתברר כי בחירה בחלופה אחרת הייתה משפרת את המצב . כדי לפתור את בעיית קבלת ההחלטות על פי כלל זה עלינו לבנות מטריצה נוספת שנקראת "מטריצת החרטה" . זו לוקחת כל מצב טבע ובודקת כל חלופה ביחס לחלופה הטובה ביותר ככל שמדובר בהפרש התועלות . במונחי הדוגמה שלנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ