6.1 קבלת החלטות בתנאי סיכון

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 133 על משחק שכזה . לכאורה התשובה היא אינסוף כיוון שזאת תוחלת הרווח שלנו, שכשלעצמה מוגדרת כסכום המכפלות של ההסתברות כפול הרווח : … 5 . 0 + 5 . 0 + 5 . 0 + 5 . 0 = ) 8× 4 5 . 0 ( + ) 4× 3 5 . 0 ( + ) 2× 2 5 . 0 ( + ) 1× 5 . 0 ( ואולם, שאלו את עצמכם כמה אנשים שאתם מכירים היו מוכנים לשלם סכום גבוה על משחק כזה ? התשובה היא, ככל הנראה, מעט מאוד . סוגיה זו נקראת 18 הפרדוקס של סנט פטרסבורג . כיצד אפוא ניתן לפתור את הפרדוקס ? נשים לב שכשפרטים חושבים על הימור הם לא מתייחסים לכסף אלא לתועלת הגלומה בו ( U ) . ההנחה הכלכלית היא שהתועלת הצומחת מהכסף הולכת ופוחתת . אם כן, במונחי ההימור שלנו נקבל : ) 4 ( U ( 1 ) + 0 . 5 2 U ( 2 ) + 0 . 5 3 U ( 3 ) + 0 . 5 4 U 5 . 0 סכום כל המספרים נשאר סופי כל עוד יש U-ל גבול עליון, כי זה מה שנובע מעקרון התועלת השולית הפוחתת . 2 . 1 . 6 מושגי יסוד בניתוח סיכונים נניח שפרט כלשהו ניצב בפני החלטה שמאופיינת על ידי שני מצבי טבע בלבד שההסתברות לשניהם ידועה, כמו גם המשמעות הכספית של כל אחד מהם Y בהסתברות במונחי תוספת הכנסה . במצב הראשון ההכנסה הנוס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ