5.6 ניתוח עלות־תועלת של סכר הטליקו

130 חלק שני הרשות כללה את עלויות התעסוקה כתועלת, מה שיכול להיעשות רק במקרים של חוסר תעסוקה, וגם בהם יש להפחית את העלות האלטרנטיבית של הפנאי . כפי שניתן לראות, בניתוח השני המספר ירד לאפס . הערך שנקבע לעלות רכישת הקרקע השנתית היה אפס, בנימוק שהקרקע כבר נרכשה . הדבר אינו נכון כיוון שתמיד קיימת עלות אלטרנטיבית לקרקע בשימושים אחרים . והנה, בניתוח השני העלות נקבעה ל- 4 מיליון במונחים שנתיים . הניתוח השתמש בשער ריבית נומינלי של % 10 בשעה שהתועלות והעלויות נאמדו בערכם הריאלי ושער הריבית הריאלי עמד על % 4 בלבד . עליית ערך הקרקע הייתה למעשה חישוב כפול משום שערכה עלה עקב תועלות שצמחו מנופש וממניעת הצפות . ערך התועלת מנופש היה מוטה כלפי מעלה, כיוון שהניתוח התעלם מחלופות נוספות לנופש שהיו קיימות באזור באותה תקופה . שני סעיפים השתנו אם כי לא בגלל טעות של רשות עמק הטנסי אלא בגלל עשר השנים שחלפו בין ניתוח לניתוח, אשר במהלכן התרחשו מספר אירועים חיצוניים . הראשון היה עליה בערך האנרגיה בגלל משברי הנפט שהתרחשו בשנות השבעים, ואילו השני נגע לשיט בנהרות, שעקב בנייה מסיבית של מסילות וכבישים התגלה כפחות ופחות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ