5.5 ניתוח עלות־תועלת של היבטים סביבתיים

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 119 בשלב זה אנחנו כבר יודעים שהדרך לביצוע ניתוח עלות-תועלת היא חישוב NB ) של הפרויקט העומד על הפרק : הערך הנוכחי הנקי של התועלת הנקייה ( t NPV = ∑ NBt r ) t T + 1 ( t = 1 הפרויקט כדאי אם 0 > NPV . התועלת הנקייה השנתית היא ההפרש בין התועלת לעלות, ולכן ניתן לרשום את המשוואה האחרונה כך : NPV = ∑ Bt - Ct r ) t T + 1 ( t = 1 בניתוחי עלות-תועלת סביבתיים שכוללים עלות סביבתית רצוי להפריד בין עלות רגילה של חומרי גלם שונים לעלות הסביבתית . אם נחשוב על הערך הנוכחי הנקי שמתעלם מהעלות הסביבתית כ- * NPV , נוכל לרשום את הערך הנוכחי הנקי הלוקח אותם בחשבון כך : NPV * = B dd ‐C NPV = B d ‐E = NPV * ‐E > 0 d ‐C C הם התועלת והעלות בהתאמה ללא ההשפעה הסביבתית ( כלומר B ו- d כאן d הערכים השוקיים של הפרויקט ) , והעלות הסביבתית מגולמת על ידי E . נניח שכל התועלות והעלויות במשוואה האחרונה נתונות במונחי הערך 15 התנאי לכדאיות של הפרויקט אמור עתה להיות אפוא : הנוכחי שלהן . NPV * = B d > Ed ‐C ברור שאם 0 < * NPV אין כל טעם בפרויקט וזאת ללא קשר להשפעות הסביבתיות שלו . ואולם, אם הערך גדול מא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ