5.4 ערך הזמן בחישובים כלכליים

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 111 כאן חשוב להבין עיקרון בסיסי שנוגע לריבית ונקרא "ריבית דריבית" — לאורך זמן אנחנו מקבלים ריבית גם על הריבית ולא רק על הקרן . לכן בתקופה השנייה אנחנו מקבלים תוספת של 25 . 5 שקלים, כאשר ה- 25 . 0 שקלים הם הריבית על 5 השקלים, שהם למעשה הריבית מהתקופה הראשונה . באופן כללי ניתן לרשום את הערך העתידי של סכום כסף מסוים בצורה הזאת : V r ) tt = V + 1 ( 0 לחלופין, הערך הנוכחי הוא : V V = 0 t r ) t + 1 ( כאשר — V הוא סכום כסף בתקופה t בעתיד . t V הוא הערך הנוכחי . 0 r הוא שיעור הריבית ליחידת זמן אחת . t הוא משך הזמן . מובן שאם הפרויקט מורכב ממספר תקופות אזי בכל אחת מהן יש לחשב את הערך הנוכחי של התקבול או העלות שרלוונטיים לגביה . PV = ∑ Vt r ) t T + 1 ( t = 1 פעולת ההמרה של כל הסכומים מערכם העתידי לערכם הנוכחי נקראת היוון ( מלשון הווה ) . בפרויקטים ציבוריים נהוג לכנות את שער הריבית "שער 13 ההיוון" ( Discount rate ) . 3 . 4 . 5 ערך נוכחי נקי ערך נוכחי של סכום כסף עתידי או של סדרת סכומים עתידית מכונה Present PV ( Value ) . מכיוון שלכל פרויקט או תכנית ישנה גם עלות מקובל לה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ