5.3 כללי החלטה בנוגע לכדאיות הסטטית של פרויקטים

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 109 עד כה הוכחנו כי שני הכללים מביאים לאותן מסקנות, אבל מה קורה כשניתן לבחור בפרויקט אחד בלבד ? על פי כלל התועלת הנקייה נבחר בפרויקט ב' עם התועלת הנקייה הגבוהה ביותר, ואילו על סמך כלל יחס תועלת-עלות נבחר בפרויקט א' עם יחס עלות-תועלת הגבוה ביותר . אם כן, במה צריך לבחור בסופו של דבר ? התשובה היא פרויקט ב' . כלומר, קריטריון התועלת הנקייה עדיף על קריטריון יחס עלות-תועלת . הסיבה לכך היא שבפרויקטים ציבוריים אנחנו מסתכלים על הפרויקט כמכלול ; יחס עלות- תועלת מניב דירוג לפי תמורה מול השקעה, מבלי לקחת בחשבון את גודל הפרויקט . למרות שיחס ההשקעה עומד על 10 : 1 בפרויקט א' בסופו של דבר הוא מניב רק תועלת נקייה של ,9 זאת לעומת תועלת נקייה של 20 בפרויקט ב' . ניתן להכליל ולומר שכאשר ניתן לבחור פרויקט אחד בלבד, עדיף להשתמש בקריטריון של תועלת נקייה משום שהקריטריון של יחס עלות-תועלת עשוי להטעות . 12 אחת הנקודות החשובות בטבלה לעיל היא מגבלת התקציב . במצב שבו לא קיימת מגבלה יש לממן את כל הפרויקטים שעוברים את מבחן קלדור- היקס ( אלא אם כן הם תחליפיים, כלומר מיועדים להשיג מטרה זהה ) ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ